Prosimy przede wszystkim o modlitwę. Bez wsparcia duchowego żadne dzieło nie ma szans się ostać. Prosimy módlcie się za osoby bezdomne, które szczególnie są narażone na trudy i przeciwności świata. Prosimy o modlitwę za wszystkich pracujących z osobami w kryzysie bezdomności, aby nie zabrakło sił         i mądrości i miłości w tym ich powołaniu.

Prosimy ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, aby Dom Nadziei im. Świętej Elżbiety w Poznaniu jak najszybciej został otwarty. Zebrane  środki finansowe pomogą nam na wyposażenie Domu oraz Jego otwarcie.

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
UL. ŁĄKOWA 1, 61-878 POZNAŃ
PKO BP 08 1020 4027 0000 1402 0032 0093
z dopiskiem "Dom Nadziei"