1408.jpg

Wytyczne dotyczące schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności określa rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

KRYTERIA STANDARDU I NORMY


STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG
Okres świadczenia usług - Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu
Forma świadczonej usługi - Możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu ,którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

 

Zakres usług


1. Umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju
2. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży.
3. Umożliwienie prania i suszenia odzieży
4. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
5. Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu
6. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście                          z bezdomności.
7. Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:
– trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
– trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
– uczestnictwo w grupach wsparcia.
8. Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:
– zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
– trening gospodarowania własnym budżetem,
– trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
– uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej
9. Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.
Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.
W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna.


STANDARD OBIEKTU


1. Liczba miejsc nie większa niż 80 osób.
Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu

2. Powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym:
nie mniej niż 4 m2/osobę.
3. W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę
4. Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych Pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szafy
5. Sanitariaty:

- urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,
- miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,
- pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,
- umywalka – 1 dla 5 osób.
Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.
6. Kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłków.
Wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne
7. Jadalnia/świetlica Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych
8. Pralnia i suszarnia Pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.
W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób
9. Pomieszczenie biurowe - wydzielone, osobne.
10. Magazyn odzieży, bielizny, pościeli, środków chemicznych

- pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę ubrań

- magazyn środków chemicznych - wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny
11. Pokój spotkań indywidualnych - wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych
12. Pracownia komputerowa - wydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu.